Adwokat Marzena Stańczyk-Zarzecka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską poświęciła problematyce odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, którą obroniła z wynikiem bardzo dobrym. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod kierunkiem adw. Michała Wojtysiaka. 

W swej działalności zawodowej zajmuje się reprezentacją procesową oraz poradnictwem z różnych dziedzin prawa w tym: prawa rodzinnego (min. w sprawach o alimenty, uregulowanie kontaktów z dziećmi, egzekucję kontaktów, rozwód i separację, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa), prawa cywilnego (min. w sprawach o zapłatę, eksmisję, zachowek, dział spadku, zasiedzenie, podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej, odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków komunikacyjnych, w zakresie przygotowania i opiniowania umów, opracowywania regulaminów i statutów), prawa karnego (min. przygotowanie linii obrony, udział w czynnościach procesowych na etapie postępowania przygotowawczego, sporządzanie pism procesowych) oraz prawa pracy. Wnikliwą analizę stanu faktycznego poprzedza zawsze szczera rozmowa z Klientem, co pozwala wybrać najkorzystniejsze dla niego rozwiązanie. Klientom, którzy nie mieli dotychczas kontaktu z salą sądową adw. Marzena Stańczyk-Zarzecka doradza również jak zachować się w sądzie.

Na co dzień adw. Marzena Stańczyk-Zarzecka interesuje się fotografią (głównym obiektem jej zainteresowań jest szkło artystyczne  i użytkowe), historią współczesną, a także historią wzornictwa przemysłowego w Polsce i na świecie. W 2008r., będąc jeszcze na aplikacji, nawiązała współpracę z Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem (obecnie jest to oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie). Zainicjowała i uczestniczyła w opracowaniu wielojęzycznych wydawnictw folderowych (pierwszych tego typu),  map internetowych i publikacji prasowych dotyczących Muzeum, a także w szeregu przedsięwzięć  o charakterze regionalnym mającym na celu zachowanie i kształtowanie pamięci o Byłym Obozie.

W 2021r. zdjęcia adw. Marzeny Stańczyk-Zarzeckiej znalazły się w katalogu wystawy - „Kryształy Zagłębia Projektanci Szkła 1960-2000” poświęconej twórczości Jana Sylwestra Drosta, Ludwika Fiedorowicza, Bogdana Kupczyka, Ryszarda Serwickiego, Marii Słaboń, Zofii Szmyd-Ścisłowicz i Eryki Trzewik-Drost. Wystawę zrealizowała Fundacja Fly with Art we współpracy z Galerią BB, Galerią Stara Łaźnia w Zawierciu, Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie oraz Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Tel. 607 253 937

e-mail: m.stanczyk.mecenas@wp.pl