Nasza obecność na rynku jako przedsiębiorców to nieustanna walka o przetrwanie - kontrachencji, zadłużenie, jakość, czas i konkurencja ze strony innych przedsiębiorców. Jesteśmy prawnikami dbajacymi na uczciwą i zdrową konkurencję, która jest wajchą pobudzającą innowacyjność i rynek. Jesteśmy także wyczuleni na nieuczciwość i umyślne łamanie zasad bezpieczeństwa obrotu gospodarczego naruszanych przez nieuczciwą konkurencję, która niszczy gospodarkę a takze często wieloletni dorobek uczciwych przedsiębiorców. Z tego powodu zwracamy się do Państwa z ofertą pomocy w następujących sprawach :
  • doradztwo na temat ochrony i obrotu znakami towarowymi
  • doradztwo w zakresie zjawiska nieuczciwej konkurencji
  • przygotowanie i opiniowanie projektów umów
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych o odszkodowanie i roszczenia z tytułu nieuczciwej konkurencji, naruszeń praw autorskich, zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z cudzego utworu, zaniechanie działań mogących naruszyć prawa autorskie, wydanie korzyści osiągniętych na podstawie bezumownego korzystania z cudzego utworu, naprawienie szkody z tytułu naruszenia praw autorskich majątkowych, dopełnienie czynności dotyczących usunięcia skutków naruszenia praw autorskich przez składanie publicznego oświadczenia w odpowiedniej formie i treści. 

Współpracujemy w powyższym zakresie także z rzecznikami patentowymi
Prosimy o kontakt we wszystkich sprawach związanych z niniejszą ofertą z adw Michałem Wojtysiakiem - tel 503876387