Owoce działalności człowieka tak łatwo dostępne przy pomocy internetu oraz innych środków porozumiewania potrafią spłatać figla prawnego niejednemu prawnikowi a co dopiero      normalnemu człowiekowi, dla którego prawo do utworu, dysponowania nim stanowi często wyzwanie nie do rozwiązania. Z tego też względu koniecznością wywołaną dynamicznym rozwojem​rynku oraz Państwa - naszych klientów potrzebami w tym zakresie, świadczymy także pomoc w zakresie szeroko pojętego prawa autorskiegoj. Nasza pomoc opiera się tak na praktyce jak i przygotowaniu teoretycznym dlatego z dużą chęcią podzielimy się z Pańswem naszą wiedzą. Oferujemy pomoc w następujących dziedzinach :

  • przygotowywanie, negocjowanie i analiza umów prawno-autorskich, w tym umów o przeniesienie praw autorskich
  • umów licencyjnych oraz umów o wykonywanie praw zależnych do utworu,
  • doradztwo w zakresie ochrony majątkowych i niemajątkowych praw autorskich,
  • konsultacje w zakresie skutecznego zabezpieczenia interesów twórców i nabywców praw autorskich,
  • dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich,
  • dochodzenia roszczeń związanych z ochroną wizerunku i bezprawnym jego rozpowszechnianiem,
  • reprezentacja Klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych.

Prosimy o kontakt we wszystkich sprawach związanych z niniejszą ofertą z adw Michałem Wojtysiakiem - tel 503876387