Doradztwo franczyzowe - umowy

Prawnicy prowadzący Kancelarie Mecenas od wielu lat zajmują się świadczeniem pomocy prawnej w zakresie obsługi licznych konceptów franczyzowych dostępnych na rynku polskim. Wiele problemów związanych z opiniowaniem oraz opracowaniem umów franczyzowych a takze zgodności ich treści z prawem oraz bieżącym orzecznictwem sądowym stało się przedmiotem praktyki kancelarii. Doradzamy przedewszystkim franczyzodawcom, którzy są naszymi wieloletnimi klientami. W przypadku zaś braku kolizji interesów, dzielimy się naszą wiedzą także z franczyzobiorcami.

Naszą pomoc świadczymy poprzez: 
- opracowywanie treści umów franczyzowych
- udzielanie porad prawnych z zakresy prawa umów franczyzowych 
- opiniowwanie treści umów franczyzowych pod kątem klauzul niedozwolonych, oraz gwarancji stron dla stron umowy
- opiniowanie zapisów umów odnośnie wysokości kar umownych 
- prowadzenie spraw windykacyjnych
- prowadzenie postępowań mediacyjnych oraz polubownych pomiędzy franczyzodawcami a franczyzobiorcami
- prowadzenie spraw sądowych w sporach pomiędzy stronami umowy franczyzy.

W zakresie pomocy odnośnie oferty doradztwa franczyzowego prosimy o kontakt z mec. Michałem Wojtysiakiem - tel 503876387