Adwokat Michał Wojtysiak

Adwokat Michał Wojtysiak (rocznik 1975) jest ambitnym prawnikiem z Łodzi specjalizującym się  w sprawach z zakresu:

prawa karnego
prawa rodzinnego (rozwody, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, alimenty)
prawa cywilnego (nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, współwłasność, spadki)`
- doradztwo franczyzowe 

tel 503876387 

Jest absolwentem XXI LO im Bolesława Prusa w Łodzi W 1999 ukończył Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji z oceną dobrą. Swoją pracę magisterką poświęcił tematowi „Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”. Jeszcze przed ukończeniem swoich studiów prawniczych rozpoczął edukację w katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku historia sztuki. Naukę zakończył w 2003 roku pisząc pracę na temat „Współczesny rynek sztuki na przykładzie rynku sztuki w Łodzi” uzyskując dyplom mgr historii sztuki.
W czasie studiów w 2002 został aplikantem adwokackim przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi. Swoją edukację prawniczą odbywał pod czujnym okiem doświadczonych prawników: radcy prawnego Andrzeja Kałuży, adwokata Włodzimierza J. Jankowskiego oraz  adwokata Andrzeja Lachmana. W grudniu 2006 złożył egzamin adwokacki z wynikiem dobrym.


Od razu po zakończeniu studiów w 1999 r  mec. Michał Wojtysiak rozpoczął zdobywanie doświadczenia zawodowego. Jako doradca prawny współpracował z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego gdzie nabywał doświadczenia i wiedzy tak potrzebnej w wykonywaniu późniejszych obowiązków adwokackich

.

Jego umiejętności prawnicze zostały w poważny sposób ukształtowane dzięki wieloletniej społecznej pracy w Związku Obrony Konsumentów w Łodzi (lata 1999 – 2003). Jako doradca prawny tej organizacji pomógł setkom łódzkich konsumentów w rozwiązywaniu ich codziennych problemów, a to drobnych (reklamacje butów) a to bardzo skomplikowanych (reklamacje samochodów, problemów z inwestycjami budowlanymi). Jednak jego podstawową specjalizacją stały się systemy argentyńskie. Jako jeden z pierwszych prawników w Polsce wygrał precedensową sprawę sądową z AICE POLSKA SA na podstawie, której w przyszłości w sposób polubowny zakończono wiele spraw związanych z udziałem w konsumentów w tymże systemie. Pomógł także wielu osobom w sprawach z biurem nieruchomości Interhause METRO. Jego działalność w ZOK-u obejmowała nie tylko udzielanie porad prawnych czy sporządzanie pism reklamacyjnych, brał także udział w ogromnej liczbie spraw sądowych w roli pełnomocnika społecznego (w ten sposób nie będąc profesjonalnym pełnomocnikiem miał możliwość jeszcze przed rozpoczęciem aplikacji adwokackiej uczenia się zawodu adwokata na salach sadowych) Niestety jego współpraca z ZOK w Łodzi skończyła się wraz z samą organizacją, która pozbawiona dotacji praktycznie przestała istnieć.

Adwokat Michał Wojtysiak jest człowiekiem aktywnym, wszechstronnym, nie zajmuje się tylko samym prawem. Poza sztuką pasjonuje się starą bronią, antykami oraz rekonstrukcjami historycznymi. Pisze wiele artykułów w prasie tematycznej, udziela się na forum publicznym. Jest jednym z organizatorów wielkich imprez masowych o charakterze ogólnopolskim takich jak inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem, Turniej Rycerski w Łęczycy, Turniej Rycerski w Uniejowie, inscenizacja Bitwy pod Raszynem.

Jako członek i Namiestnik Bractwa Rycerskiego Ziemi Łęczyckiej pełnił przez wiele lat funkcję Kasztelana Łęczyckiego. Jest też jedynym pasowanym rycerzem w naszym Mieście. W tej chwili adwokat Michał Wojtysiak pełni funkcję Namiestnika Mazowsza Kapituły Rycerstwa Polskiego (ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej bractwa rycerskie z naszego kraju). Wcześniej piastował godność Kanclerza, Miecznika oraz Herolda Kapituły Rycerstwa Polskiego. W kwietniu 2009 mec. Wojtysiak został odznaczony Orderem Orła z Mieczami – nawyższym odznaczeniem przyznawanym przez Kapitułę Rycerstwa Polskiego za osiągnięcia na polu ruchu rekonstrukcji historycznej oraz działań kulturalnych. Od 2009  mec. Wojtysiak prowadzi w trakcie inscenizacji bitwy Grunwaldzkiej Chorągiew Ziemi Łęczyckiej, której jest dowódcą.

Poza pasją rycerską mec. Michał Wojtysiak jest członkiem 4 Pułki Piechoty Księstwa Warszawskiego grupy rekonstruującej dawne wojsko polskie, kultywującej jego dawne tradycje i honor.

Adwokat Michał Wojtysiak uczestniczy aktywnie w pracach samorządu adwokackiego w Łodzi. Od 2007 roku jest członkiem kolegium redakcyjnego Kroniki Adwokackiej. Natomiast od 2010 r w sposób poważny angażuje się w pracach Komisji Kulturalnej ORA w Łodz (do 2013 ) a od 2013 w prace Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich (których jest członkiem). W kadencji 2016-2020 w składzie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w charakterze członka ORA pełniącego funkcję opiekuna siedziby ORA oraz opiekuna pokoków adwokackich. Mecenas Wojtysiak został także członkiem komisji doskonalenia zawodowego adwokatów.

W związku z obchodami 100 lecia adwokatury polskiej adw Michał Wojtysiak pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Obchodów. W tej chwili piastuje także stanowisko kuratora wystawy "100 lecie Adwokatury - Adwokaci Łodzi 1918-2018" mieszczącej się w budynku Okręgowej Rady Adwokackiej przy ul Piotrkowskiej 63 w Łodz

i