Mając na uwadze powiększającą się liczbę separacji i rozwodów w naszym kraju, w celu pomocy w Państwa problemach związanych z rozstaniem i zakończeniem małżeństwa  proponujemy Państwu skorzystanie naszej usługi Szybki Rozwód.

​​

Niniejsza oferta została opracowana na podstawie naszej dotychczasowej praktyki i doświadczeń w zakresie świadczenia usług związanych z ustaniem małżeństwa, w czasie, której okazało się, że można szybko i polubownie pomóc małżonkom w ich rozstaniu.
Chcemy pomóc tym z naszych klientów, którzy chcą szybko, tanio i jak najspokojniej zakończyć dotychczasowy związek małżeński.

W zakres usługi wchodzi także pomoc w ewentualnym podziale majątku wspólnego małżonków.
W wypadkach, ewentualnych drobnych nieporozumień oferujemy naszą mediację w celu uzyskania polubownego stanowiska stron. Staramy się pomóc obu stronom związku małzeńskiego będąc ich pełnomocnikami  mediatorami zarazem.

W zakres usługi wchodzi :

  • rozmowa z dwojgiem małżonków i sformułowanie wspólnego stanowiska stron
  • ormułowanie wszystkich pism procesowych stron w zakresie postępowania sądowego w sprawie o separację/rozwód
  • bieżące konsultacje związane z prowadzeniem sprawy

Nasza oferta pozwala w sposób poważny zaoszczędzić koszty postępowania w zakresie wynagrodzenia adwokackiego a także czas potrzebny na zakończenie  prowadzenia sprawy.

O szczegółach mogą dowiedzieć się Państwo porozumiewając się mec. Michałem Wojtysiakiem tel 503876387.