W swojej praktyce Kancelarie Prawne MECENAS bardzo często stykają  się z problemami prawnymi odnoszącymi się do funkcjonowanie nieruchomości będących Wspólnotami Mieszkaniowymi jak i własnością (współwłasnością) prywatną, dlatego postanowiliśmy skierować do Państwa ofertę, której celem będzie wyeliminowanie tych problemów.


Zajmujemy się:

 • dochodzeniem należności wspólnoty

 • obroną wspólnoty przed niesłusznymi roszczeniami kontrahentów

 • dochodzeniem od developerów i wykonawców wykonania obowiązków wynikających z rękojmi za wady fizyczne oraz odpowiedzialności odszkodowawczej za niewłaściwe wykonanie budynku

 • pomocą we właściwym stosowaniu ustawy o własności lokali, zwłaszcza w zakresie zarządzania wspólnotą

 • przygotowywaniem zebrań właścicieli lokali

 • prawną ochroną ładu przestrzennego w najbliższym otoczeniu

 • dochodzoniem roszczeń z zakresu nalezności czynszowych prywatnych właścicieli

 • przeprowadzeniem postępowań eksmisyjnych

 • obroną interesów właścicieli w zakresie najmu lokali w ich nieruchomościach

W związku z tym oferujemy :

 • konsultacje

 • udzielanie porad prawnych

 • obecność na zebraniach właścicieli lokali

 • sporządzanie opinii prawnych

 • przygotowywanie pism wyjaśniających mieszkańcom w przystępny sposób najważniejsze zagadnienia zarządzania wspólnotą

 • sporządzanie pism procesowych i reprezentację w postępowaniu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi

 • sporządzanie pism i odwołań w postępowaniu administracyjnym

 • sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym i upominawczym

W kwestii realizacji niniejszej oferty proponujemy kontakt z mec. Michałem Wojtysiakiem tel 503876387