Chcemy aby nasze Kancelarie Prawne MECENAS zapewniały wszystkim naszym klientom wszechstronną opiekę prawną. Dla wielu z Państwa  staliśmy się prawnikami „rodzinnymi”  dlatego korzystają oni  z naszych usług we wszystkich skomplikowanych sprawach życiowych wymagających wiedzy prawnej. Zaznaczamy jednocześnie że we wszystkich prowadzonych przez nasze Kancelarie sprawach staramy się zawsze jak najszybciej i o ile to możliwe w sposób polubowny znaleźć ich rozwiązanie.


W zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego zajmujemy się prowadzeniem spraw z zakresu :

  • windykacji roszczeń

  • sporządzania i konsultacji tekstów umów,

  • własności nieruchomości oraz najmu

  • spadków

  • podziałów majątków wspólnych (małżeńskich i spadkowych)

Dlatego proponujemy :

  • konsultacje

  • udzielanie porad prawnych

  • udział w negocjacjach oraz spotkaniach polubownych

  • sporządzanie opinii prawnych

  • reprezentowanie interesów naszych klientów w charakterze pełnomocników w Sądach Powszechnych wszystkich instancji, Sądach Administracyjnych oraz przed innymi organami stosowania prawa

W sprawach realizacji niniejszej ofert prosimy o kontakt z mec. Michałem Wojtysiakiem (sprawy cywilne i rodzinne) tel 503876387 lub
mec. Agatą Dankiewicz (sprawy cywilne – prawo rzeczowe ) tel 660266243.