Kancelarie Mecenas oferują możliwość uzyskania przez Państwa porady prawnej, sporządzenia opinii prawnej bądź przygotowania określonego pisma drogą elektroniczną.

W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi on-line prosimy o przesłanie na mail poczta@mecenas.org.pl :

- opisu stanu faktycznego sprawy oraz posiadanych skanów dokumentów dotyczących problemu, którego rozwiązania Państwo oczekujecie wraz z dokładnym adresem e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź. W wypadku gdy usługa będzie związana z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą, prosimy o podanie w zapytaniu Państwa nr NIP oraz informacji czy życzycie sobie Państwo wystawienia za wykonaną usługę faktury VAT.     

Prawnicy Kancelarii przesyłają informację zawierającą: cenę za usługę on-line, numer rachunku bankowego kancelarii oraz termin wykonania zlecenia liczony od dnia zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na rachunku bankowym. W przypadku akceptacji zaproponowanych warunków współpracy oraz uiszczenia wynagrodzenia porada (pismo, opinia, umowa) zostaje przesłana na wskazany adres e-mail Zleceniodawcy.