Kancelarie Mecenas objęły patronat merytoryczny nad XIV Kongresem Zarządców Nieruchomości odbywającym się w dni 30.11.2015 r., w Warszawie. W czasie trwania Kogresu mec Michał Wojtysiak zapoznał jego uczestników z problematyką prawną związaną z korzystaniem z parkingów oraz garaży oraz korzystania z części wspólnych nieruchomści. W Kongresie zorganizowanym przez Polski Instytut Rozwoju Rynku wzięło ucział około 350 zarządców nieruchomości oraz administratorów.

« Wszystkie aktualności