Konkursy i wygrane cieszą nie tylko szczęśliwców, lecz również organy podatkowe. Zasada jest taka, że tylko niektóre nagrody są zwolnione z PIT. Większość zwycięzców musi natomiast liczyć się z obowiązkiem uregulowania podatku.

Czy znaleźne jest uznawane za przychód

TAK

Zasada jest taka, że znalazca jest uprawniony do otrzymania znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy pod warunkiem, że zgłosi żądanie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru. W związku z tym uczciwość popłaca, tyle że fiskus też na niej zarobi. Odebranie znaleźnego pociąga za sobą bowiem obowiązek uregulowania podatku dochodowego. Podatnik, który otrzyma taką nagrodę, powinien poinformować o niej urząd skarbowy w rocznym zeznaniu podatkowym. Znaleźne wykazuje się w przychodach z innych źródeł i opodatkowuje według skali. Podstawą obliczenia podatku jest wartość znaleźnego pomniejszona o ewentualne koszty związane ze znalezieniem rzeczy.

Dokładnie o tym pod adresem

 http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/941109,pit-zwolnienia-z-podatku-nagrody-wygrane-fiskus.html

« Wszystkie aktualności